Close

अभ्यास कसा करावा ?

August 21, 2018

कोणतेही काम प्रभावी रितीने करण्यासाठी मनाच्या एकाग्रेची गरज असते. एखादा लोहार, सुतार, केशकर्तनकार किंवा सोनार मनाची एकाग्रता सहजपणे अंगी बाणवितो. ...

Read more.

'उबुंटू’

December 7, 2017

'उबुंटू’ ऐकलाय ना शब्द....! ऐकला असेलच आणि नसेल ऐकला! वाचला तर आता तरी लक्षात आला असेलच....... उबुंटू वाचल्यावर काही ...

Read more.

शिक्षण म्हणजे काय ?

December 7, 2017

शिक्षण म्हणजे समजणं, शिक्षण म्हणजे स्वत: विचार करणं, शिक्षण म्हणजे समाजासाठी जीवतुटणं, शिक्षणम्हणजेकष्टकरूशकणं, शिक्षणम्हणजेचांगलंमाणूसहोणं, शिक्षणम्हणजेसंकुचितपणानष्टहोणं.. हेजाणूनज्यांनीशाळावशिक्षणयांवरअनेकप्रयोगकेलेत्याविषयी..पालकएकप्रश्नहमखासविचारतात. मुलंअभ्यासकरतनाहीत, त्यांचाअभ्यासकसाकरूनघ्यायचा? खरंतरमुलांचाअभ्यासमुलांनीचकरायचाअसतो, ...

Read more.

माँटेसरी शिक्षण पद्धति 

December 7, 2017

 शालेयपूर्व वयातील मुलांच्या शिक्षणाची पद्धती.  मारिया माँटेसरी (१८७०–१९५२) हिने वरील शिक्षण पद्धतीचा पाया घातल्याने तिचेच नाव या शिक्षण पद्धतीस देण्यात ...

Read more.

शिक्षणासाठी शासकीय योजना  

December 7, 2017

शिक्षणासाठी शासकीय योजना     मानव विकासाची संकल्पना दृष्टिपथात ठेवून किंबहुना शिक्षणातीलमुलींचा सहभाग वाढावा, त्यांची शैक्षणिक गळती थांबावी या दृष्टीने शिक्षणविभागाने ...

Read more.

आनंददायी शिक्षण

December 7, 2017

आनंददायी शिक्षण आनंददायी शिक्षणाचं महत्त्व आहे. केवळ शिक्षणातच नाही. माणसाला प्रत्येककृतीतच आनंद हवा असतो. दिवसभर कामाच्या, कधी नको त्या ...

Read more.

ABL पद्धती

December 7, 2017

ABL ही एक प्रभावी व परिणामकारक अशी अध्ययन पद्धती आहे. पारंपरिक अध्ययन पद्धती पेक्षा ही पद्धत वेगळी असून विध्यार्थी ...

Read more.

ई-लर्निंगची गंमत!

December 7, 2017

ई-लर्निंगची गंमत!गंमत! ई-लर्निंग ही संकल्पना आताकेवळ कॉलेज विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ही सुविधा आताशाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठीही उपलब्ध होणार आहे. गरीब ...

Read more.

ज्ञानरचनावाद

December 7, 2017

मानसिक पातळीवरील कल्पना प्रक्रिया यांचा अभ्यास करणे मानसशास्त्रात पुन्हा एकदा दाखल झाल्यावर, शिकण्याची प्रक्रिया काय आहे हे उलगडून दाखवण्याला ...

Read more.