Close

तुम्हाला हे माहिती आहे का?

December 7, 2017

सूर्याची बारा नावे ॐ मित्राय नम: | ॐ आदित्याय नम: | ॐ पूष्णे नम: | ॐ सूर्याय नम: | ...

Read more.

बालोद्यान पद्धति : (किंडरगार्टन)

December 7, 2017

बालोद्यान पद्धति : (किंडरगार्टन). सामान्यपणे ३ ते ५ वर्षे वयाच्या मुलांसाठी असलेली शाळा. मराठीत बालकमंदिर ही संज्ञाही रूढ आहे. फ्रीड्रिख फ्रबेल ...

Read more.

शिक्षण म्हणजे काय ?

December 7, 2017

शिक्षण म्हणजे समजणं, शिक्षण म्हणजे स्वत: विचार करणं, शिक्षण म्हणजे समाजासाठी जीवतुटणं, शिक्षणम्हणजेकष्टकरूशकणं, शिक्षणम्हणजेचांगलंमाणूसहोणं, शिक्षणम्हणजेसंकुचितपणानष्टहोणं.. हेजाणूनज्यांनीशाळावशिक्षणयांवरअनेकप्रयोगकेलेत्याविषयी..पालकएकप्रश्नहमखासविचारतात. मुलंअभ्यासकरतनाहीत, त्यांचाअभ्यासकसाकरूनघ्यायचा? खरंतरमुलांचाअभ्यासमुलांनीचकरायचाअसतो, ...

Read more.

शिक्षणासाठी शासकीय योजना  

December 7, 2017

शिक्षणासाठी शासकीय योजना     मानव विकासाची संकल्पना दृष्टिपथात ठेवून किंबहुना शिक्षणातीलमुलींचा सहभाग वाढावा, त्यांची शैक्षणिक गळती थांबावी या दृष्टीने शिक्षणविभागाने ...

Read more.

भारतीय संस्कृतीत ज्या चौसष्ट कलांचा उल्लेख आला आहे त्या अशा…

November 30, 2017

भारतीय संस्कृतीत ज्या चौसष्ट कलांचा उल्लेख आला आहे त्या अशा… १. गीत २. वाद्य ३. नृत्य ४. नाटय ५. ...

Read more.