Close

स्वरमाला

स्वरमाला

मराठी स्वरमाला
लृ अं अ:
मराठी स्वरमाला अशी आहे. अॅ यात ऑ आणि देखील असतात.
मराठी व्यंजनमाला
क्ष ज्ञ

ही व्यंजनमाला लक्षात ठेवण्यासाठी त्यांच्या अद्याक्षरांनी मिळून केलेला ‘क च ट त प’ हा क्रम लक्षात ठेवावा व शेवटी ‘यरलवशषसहळक्षज्ञ’ असते हे ध्यानात ठेवावे.वरील पैकी एखादे व्यंजन घेऊन व सर्व स्वरांचा उपयोग करून त्या व्यंजनाची बाराखडी (एकूण बारा रूपे) तयार होते. उदा. प पा पि पी पु पू पे पै पो पौ पं प:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *