प्रज्ञाशोध ४ थी ७ वी

By | April 14, 2020

प्रज्ञाशोध ४ थी ७ वी
प्रज्ञाशोध ४ थी ७ वी
  • प्रज्ञाशोध ४ थी ७ वी Screenshot
  • प्रज्ञाशोध ४ थी ७ वी Screenshot
  • प्रज्ञाशोध ४ थी ७ वी Screenshot
  • प्रज्ञाशोध ४ थी ७ वी Screenshot
  • प्रज्ञाशोध ४ थी ७ वी Screenshot

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्या मार्आफत योजित केल्या जाणाऱ्या स्कॉलरशिप परीक्षेची तयारि एक वर्ष अगोदर म्हणजेच ४ थी व सातवी या इयत्ता मध्ये… त्यासाठीच आमच्या या App मध्ये ४ थी व सातवी साठी भरपूर सराव प्रश्न (जवळपास ८०००) विषयानुसार देण्यात आले आहेत.
* मराठी
* गणित
* इंग्रजी
* परिसर अभ्यास
* बुद्धिमता चाचणी
* इतिहास
* भूगोल
* नागरिक शास्त्र
अशा सर्व विषयांचे भरपूर प्रश्न इयत्तानुसार व विषयानुसार देण्यात आहे आहेत …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *