स्कॉलरशिप सराव | Practice Paper For Scholarship

By | April 14, 2020


सदर अॅप मध्ये स्कॉलरशिप परीक्षेच्या सरावासाठी सराव प्रश्नपत्रिका खास इयत्ता ५ वी च्या स्कॉलरशिप परीक्षेचे जे तज्ञ मार्गदर्शक आहेत त्यांच्या कडून तयार करून घेण्यात आल्या असून सादर अॅपस्कॉलरशिप परीक्षेस उत्तम मार्गदर्शक बनू शकते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *