एका मुलाची कथा

By | May 20, 2020

मी माझ्या बाजूच्या बाकावर बसणाऱ्या मुली कडे पाहत राहयचो. ती माझी “बेस्ट फ्रेंड” होती. मला ती खरंच खूप आवडायची. पण तिने मला कधी त्या नजरेतून पाहिलं नव्हतं आणि ते मला माहित होतं. वर्ग सुटल्या नंतर तिने माझ्याकडे तिच्या मिस झालेल्या तासांच्या notes मागितल्या मी तिला दिल्या ती गेली तिला मला सांगायचं होतं बरचं काही पण जमलच नाही “माहित नाही का…..? कॉलेजला असताना माझ्या फोन वर call आला… तिचाचं होता तो … ती रडत होती आणि त्यातच पुट पूटत होती आणि ती मला सांगत होती तिचं ज्याच्यावर प्रेम होतं त्याने कसा त्रास दिला तिला… तिने मला भेटायला बोलवलं होतं मी तिला भेटायला गेलो…. मी तिच्या समोरच बसलो होतो मी तिच्या डोळ्यात आणि अश्रूकडे पाहत बसलो होतो… २ तास काही बोललो नाही .. मला तिला सांगायचं होतं… मी

तिच्यासाठी आणि माझ्यासाठी चित्रपटाची तिकीट काढली… पण तिने मला म्हटलं मी झोपते.. तिने म्हटलं “बरं वाटलं तू माझ्यासाठी इथे आलास…” खूप वेळा शांत उभे होतो… मग मी निघालो… आज हि मला म्हणता नाही आलं कि माझं तिच्यावर किती प्रेम आहे … माहित नाही का???

सिनियर वर्षाला आमच्या कॉलेज मध्ये prom_night होती..ज्यात मुलगा आणि मुलीने एकाजोडीत जायचं ती माझ्या locker जवळ आणि म्हणाली…. माझ्या सोबत कोणी नाही आहे… तू माझ्या सोबत येशील… माझ्या सोबत हि कोणी नव्हतं… आम्ही दोघांनी “बेस्ट फ्रेंड्स” ह्या नात्याने जाण्याचा निर्णय घेतला … prom NIGHT ला सगळं काही नीट झालं.. आम्ही दोघे निघालो… मी तिची वाट पाहत होतो… ती तेवढ्यात आली… तिने माझ्याकडे बघून एक smile दिली आज हि नेहमी सारखं तिला काही बोलू शकलो नाही.. पण मी खुश होतो… कि ती खुश आहे… दिवसा मागून दिवस गेले… आठवडे लोटले किती तरी महिने गेले तिला काही बोलण्या आधीच graduation चा दिवस आला … मी तिला पाहिलं … तिने नवी साडी नेसली होती…. खूप छान दिसत होती.. माझं तिच्या वर एकतर्फी प्रेम होतं पण काय करणार तिला जमत नव्हत ना आमची शेवटची भेट होणार होती… ती समोरून आली… मला तर काही बोलताच आलं नाही… तिने माझ्या चेहऱ्यावरून हात फिरवला … आणि म्हणाली “आपण नक्की भेटू कधी तरी काळजी घे..” बघाना गंमत… आज ही जमलं नाही बोलायला काही वर्षांनी मी लग्नात आलो होतो… आणि ते लग्न होतं तीच ..तिचं दुसऱ्यासोबत लग्न ठरलं होतं.. माझं प्रेम मला कधी व्यक्तच नाही करता आलं…पण तिला मैत्रीचं नात जास्त पसंत होतं आणि मी ते निभावलं….”तू आज हि माझ्या सोबत आहेस” असं ती म्हणाली डोळ्यातले अश्रू लपवत.. हो म्हटले ..आज हि तिला म्हणता आले नाही कि माझं तुझ्यावर प्रेम आहे..

खूप वर्षांनी… मी आमच्या शाळेत एकदा गेलो …तिथे आमच्या वर्गातले सगळे जण आले होते…ती हि… तिथे प्रत्येकाने आपली लहानपणी लिहिलेली पत्र ठेवली होती….मी तिने लिहिलेलं एक पत्र सहज घेतलं… आणि वाचायला लागलो…7th:”वर्गात असताना विनीत नेहमीचं माझ्या कडे बघत असतो… . किती वेडा आहे हा मुलगा.. “college_year:” ला मी त्याला खोट सांगितलं कि माझा ब्रेकअप झाला तरी हा वेडा माझ्यासाठी आला prom_night” ला.. आज तरी त्याने मला म्हणावं कि माझ्यावर प्रेम आहे…. मी वाट बघतेय मला त्याला सांगावस वाटतंय कि माझं हि त्याच्यावर खूप प्रेम आहे त्यालाही कळू दे…graduation_year: ला “किती लाजाळू आहे. हा साडीत पाहून काही बोलला नाही” marriage_day:”आज माझं लग्न आहे… माझं त्याच्यावर प्रेम आहे पण त्याने अजून नाही मला काही म्हटलं तुझ्या आठवणी माझ्या नेहमी स्मरणात राहतील….. हे सगळं वाचल्या नंतर तो तिथेच रडायला लागला… आणि त्याने पाहिलं तर समोर ती ही आज रडत होती….कारण दोघांना असीम प्रेम पण जमलं नाही व्यक्त करायला.. यामुळे जे काही होईल ते होऊ द्या पण प्रेम व्यक्त करायला शिका.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *