कबुतर जा जा जा

By | May 20, 2020

“एके दिवशी सकाळी प्रेयसी,

“कबुतर जा जा जा …. पहले प्यार कि पहली चिट्ठी साजन को दे आ “
हे गाणं म्हणतं होती !!!
प्रियकर :- खरचं आजही असं कबुतर पाठविता आलं तर काय मजा येईल ना !!
प्रेयसी :- ओह्ह खरचं असं झालं तर
तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात Romantic क्षण
असेलं !! ( असं ती सहज बोलून गेली )
त्याच दिवशी संध्याकाळी एक सुंदर पांढर कबुतर एक
चिट्ठी घेऊन आलं, ……….
त्यात लिहिले होतं, ” असंच खरं प्रेम करत रहा ”
“कबुतर चिट्ठी घेऊन आलं” ह्यावर तिचा विश्वासचं
बसतं नव्हता, तिने प्रियकराला फोन केला व त्याबद्दल आनंदाने विचारलं
प्रियकर :- काय ? झोपेत आहेस का ? स्वप्न पडले का ? अग कबुतराचा जमाना गेला …स्वप्नातून बाहेर ये !!

प्रेयसी :- मी मजाक करत नाहीये इथे येऊन बघ !!
( प्रियकर तिथे येतो व बघतो….त्यावर त्याचाही विश्वास बसत नाही कि आजकालच्या जमान्यात असं कसं झालं ? )

तेवढ्यात तिथे ते पांढर कबुतर पुन्हा येतं व त्या दोघांच्या हातात एक चिट्ठी देऊन जातं !! त्यात लिहिले असतं,”माझेही तिच्यावर असंच जीवापाड प्रेम होतं, पण घरच्यांनी मान्य केलं नाही, हे सहन न होऊन बिचारीने आत्महत्या केली, आज मी मोहब्बते च्या शाहरुख खान सारखं तिच्यासाठी सगळीकडे फिरत आहे, व प्रेम नेहमी जिवंत रहावे म्हणून
तुमच्या सारख्या प्रेमी युगलांना मदत करत आहे…..म्हणून पहिल्या चिट्ठीत “असंच खरं प्रेम करत रहा” असे लिहिले !!

मी कोणी मानव नसून मी खरंच कबुतर आहे व हि माझी कहाणी आहे !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *