गाडीवाला गाडीचे चाक

एक गाडीवाला आपली गाडी रस्त्याने चालवत असता त्या गाडीचे चाक कमी मजबूत असल्याने ते करकरू लागले. तेव्हा तो गाडीवाला त्या चाकाला म्हणाला, ‘दुसरे चाक गुपचूप आपले काम करत असता तूच जो एवढा आवाज काढतोस, याचं कारण काय?’ चाक म्हणाले, ‘गाडीवान दादा, त्रास होऊ लागला म्हणजे कुरकुर करावी नि रडावं लागतं. माझ्यासारख्या अशक्तांचा तो हक्कच आहे.’

तात्पर्य

– ज्याची प्रकृती ठीक नाही किंवा ज्याला शक्तीपलीकडे काम करावे लागते त्याने तक्रार करणे साहजिकच आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *