तू माझ्या वर प्रेम करतोस का ?

एके दिवशी देव पृथ्वीवरच्या प्रेम करणाऱ्या दोन जीवांसाठी एक खुर्ची पाठवतो. ती खुर्ची खूप खास असते. कारण त्या खुर्चीवर बसून माणूस जर खर बोलला तर त्या खुर्चीवरचा हिरवा दिवा पेटणार असतो.. आणि जर त्या खुर्चीवर बसून माणूस जर खोट बोलला तर त्या खुर्चीवरचा लाल दिवा पेटणार असतो.. मुलगा त्या खुर्ची वर बसतो..

मुलगी : तू माझ्यावर प्रेम करतोस का ?

मुलगा : हो मी तुझ्यावर प्रेम करतो.
( लगेच लाल दिवा पेटतो )
मुलगा घाबरतो..

मुलगी : घाबरू नकोस. देवाची काहीतरी चूक झाली असेल ही खुर्ची बनवताना.. आपण परत एकदा प्रयत्न करून बघू..

मुलगा परत एकदा त्या खुर्ची वर जाऊन बसतो…

मुलगी : तू माझ्या वर प्रेम करतोस का ?

मुलगा : हो मी तुझ्यावर प्रेम करतो.
( लगेच हिरवा दिवा पेटतो )

काही कळलं का तुम्हाला ?
जेव्हा तो मुलगा पहिल्यांदा त्या खुर्चीवर बसला तोपर्यंत तरी त्या मुलाचं त्या मुलीवर खरं प्रेम नव्हत… पण जेव्हा त्याने त्या मुलीचा आपल्यावर असेलला विश्वास पाहिला आणि तो तिच्यावर खरं खुर प्रेम करू लागला…. यालाच म्हणतात प्रेम…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *