माझ्या अबोल भावना

By | May 20, 2020

असं वाटतं तिला बोलून टाकावं…
मनातलं वादळ शांत करावं…

पण भीती एकच…
माझी थोडी घाई करण्याची…
आणि ती दूर जाण्याची…

हल्लीच कुठे आमची भेट झाली आहे…
मनात तिची एन्ट्री अगदी थेट झाली आहे…

मला सांगायचं आहे तिला..
कि आयुष्यभर तुझा हात माझ्या हातात हवा आहे…
खूप प्रामाणिक हृदय आहे माझं.. जरी माझा चेहरा तिच्यासाठी नवा आहे…

भीती वाटते
पुन्हा एकदा प्रेमात पडून break up होण्याची… म्हणून हिम्मतही होत नाही आता या प्रेमवीराची…

म्हणून समजून घे मला कि का नाही मनातलं आणू शकलो या ओठांवर… पण प्रयत्न नक्की करेन… पुन्हा एकदा भेटल्यावर…

तसं तिलाही माहित आहे… माझ्या मनात काय आहे… फक्त आयुष्यभराची साथ हवीये… या emotional सागराला…

खूप नशीबवान समजेन मी स्वतःला…
जर तिचं प्रेम असेल माझ्या साथीला…

इतकच सांगायचं आहे मला कि खूप प्रेम आहे या हृदयात … जे प्रामाणिक पणे तिच्या स्वाधीन करायचं आहे… आणि ही कविताच मदत करेल… माझ्या अबोल भावना तिला कळवायला…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *