मुलगा आणि चणे

By | May 20, 2020

एक मनुष्य खापरात चणे भाजत होता. तेव्हा ते चणे फडफड करून उड्या मारू लागले. ते पाहून तिथे असलेला एक मठ्ठ डोक्याचा मुलगा, ‘काय मूर्ख आहेत ते चणे. यांचं अंग भाजतं आहे आणि त्यांना गाणं सुचतं आहे.’

तात्पर्य – अवेळी कोणतीही गोष्ट करणारा मनुष्य हास्यास्पदच ठरतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *