Online मी ही असतो

Online ती ही असते, Online मी ही असतो

Online ती ही असते, Online मी ही असतो.
बोलावसं तिला ही वाटतं, बोलावसं मला ही वाटतं.
परंतु बोलत ती ही नाही, बोलत मी ही नाही.

Last seen माझे ती ही सतत पाहत असते,
Last seen तिचे मी ही सतत पाहत असतो.
मॅसेज पाठवावा मला ही वाटतं,
मॅसेज पाठवावा तिला ही वाटतं.
परंतु पाठवत ती ही नाही, पाठवत मी ही नाही.

प्रत्येक स्टेटस अपडेट माझे तिच्यासाठी असतात,
प्रत्येक स्टेटस अपडेट तिचे माझ्यासाठीच असतात.
वाचत ती ही असते, वाचत मी ही असतो.
स्टेटस वाचुन वाटतं बोलावं भरभरुन एकमेकांशी,
परंतु ती ही बोलत नसते आणि मी ही बोलत नसतो.

Online प्रेम हे कदाचित असचं असतं,
एकमेकांचे प्रोफाईल पिक्चर पाहताच प्रत्येक स्टेटस मधून बहरत असतं.
कधीतरी बोलेल ती कधीतरी बोलेन मी,
याच आशेवर ते फक्त आणि फक्त विसंबलेलं असतं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *