स्वरमाला

स्वरमाला मराठी स्वरमाला अ आ इ ई उ ऊ ऋ लृ ए ऐ ओ औ अं अ: मराठी स्वरमाला अशी आहे. अॅ यात ऑ आणि देखील असतात. मराठी व्यंजनमाला क ख ग घ ङ – च छ ज झ ञ – ट ठ ड ढ ण – त थ द ध न – प