How to use Diksha App

दिक्षा APP चा वापर

DIKSHA APP चा वापर करुन वर्गात मनोरंजक पद्धतीने अध्यापन करूया…
यासाठी सर्वप्रथम खाली दिलेल्या link वर click करुन DIKSHA APP डाऊनलोड ⏬⏬⏬ करुन घ्या.
  STEP ➤  1⃣  

  DIKSHA APP डाऊनलोड करुन Install करा.

  STEP ➤  2⃣  

  त्यानंतर App ओपन करा. App ओपन केल्यानंतर दिलेल्या भाषांपैकी तुमच्या आवडीची भाषा निवडा. त्यानंतर पुढे या tab वर क्लिक करा.

  STEP ➤  3⃣ 

  त्यानंतर ‘पाहूणा म्हणून ब्राऊज करा’ या tab वर click करा.

   STEP ➤  4⃣  

   त्यानंतर येणाऱ्या पुढील पेजवरील ‘शिक्षक’ यावर click करुन select करा. व खाली दिलेल्या ‘Continue as Teacher’ या tab वर click करा.

   STEP ➤ 5⃣  

   त्यानंतर पुढील पेजवर तुमच्या शाळेचे Board सिलेक्ट करा. या पेजवर तुम्हाला तुमच्या Board च्या माध्यमानुसार विविध E साहित्य पाहायला मिळेल. त्याचा वापर तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार अध्यापनात करु शकतात.

    STEP ➤  6⃣  

  आता DIKSHA APP च्या साहाय्याने  QR code चा वापर करण्यासाठी कोणत्याही पाठ्यपुस्तकातील 📚 QR code असलेले page ओपन करा. त्यानंतर Diksha App ओपन करा. त्यात वरती उजव्या कोपऱ्यात असलेल्या चौकोनी QR code सारख्या दिसणाऱ्या box वर click करा.

   STEP ➤  7⃣  

   आता तुमच्या मोबाइलचा Camera ओपन झालेला दिसेल. पाठ्यपुस्तकातील QR code वर camera स्थिर धरा. त्यानंतर QR code Read होईल व त्या QR code शी link केलेले content / इ साहित्य ओपन होईल. अशा प्रकारे अध्ययन –  अध्यापन करीत असतांना पाठ्यपुस्तकांतील प्रत्येक पाठात दिलेला QR Code आपण DIKSHA APP चा वापर करुन scan करु शकतो व त्या पाठाशी संबंधित Econtent पाहू शकतो