Close

प्रेत्यक मुलामध्ये काहीतरी सुप्तगुण असतात....

हसत खेळत शिक्षण 

चला पाहूया

ज्ञानरचानावाद

चला पाहूया...
आमची अॅप्प्स

गुगल प्ले स्टोरवर आम्ही तयार केलेली खास मुलांसाठी उपयुक्त अशीअॅप्लिकेशन 

Read More
विविध किल्ले व त्यांची माहिती

आपल्या शिवाजी महाराजांचे किल्ले सर्व महाराष्ट्रातील लोकांना नेहमीच प्रेरणादायी आहेत त्यामुळे त्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे 

वाचा
विविध सहशालेय उपक्रम

मुल शाळेमध्ये जात तेंव्हा शाळेतील शिक्षण आनंदायी होण्यासाठी शाळेमध्ये विविध शालेय उपक्रम रव्बविणे गरजेचे आहे त्यातील काही निवडक उपक्रम 

अधिक माहिती
शिक्षण

शिक्षण म्हणजे काय ? …. चला तर मग पाहूया….

अधिक वाचा